D-DAYS UP
Marknadsföring som gynnar ditt företag

Marknadsföring som gynnar ditt företag

Marknadsföring är ett gammalt fenomen, som antagligen existerat lika länge som vinstdrivande verksamheter har, – om än i olika former och skepnader. Att vi marknadsför våra företag och verksamheter är många gånger avgörande för företaget eller verksamhetens överlevnad: för att vi ska locka kunder och sprida information om de produkter…

Health the main goal

There are certain things in life which just is bigger than other, health being one of them. When you have been sick you know how delightful being healthy is. That’s why whenever I can I try to do my best in helping others, as an assistant or giving blood, the…